پارک علم و فناوری در استان زنجان راه‌اندازی می‌شود

پارک علم و فناوری در استان زنجان راه‌اندازی می‌شود

استاندار زنجان گفت: پارک علم و فناوری استانی دهه فجر در زنجان راه‌اندازی می‌شود