دعاى شب آخر ماه شعبان

دعاى شب آخر ماه شعبان

حضرت صادق (ع) در شب آخر شعبان و شب اوّل ماه رمضان این دعا را می‌خواندند.

اعمال شب و روز اول ماه رمضان

برای شب و روز اول ماه مبارک رمضان اعمالی ذکر شده که در این گزارش می‌خوانید.
اعمال و دعای ام داوود

اعمال و دعای ام داوود

شب پانزدهم رجب و روز آن، يكی از شب ها و روزهای مهم سال است و برای عبادت پيشگان و عارفان، از ايام ويژه سال به حساب می‌آيد.
صفحه  از ۵